Loading...
Телефон: +38 095 939 77 33
вул. Ярослава Мудрого, 12-14, офіс 16
business100.ks.ua@gmail.com
Проблеми,виявлені в результаті дослідження серед
підприємців Херсону
Громадянська пасивність

відсутність об'єднаних зусиль, слабка інформованість про проблему

Відсутність чіткої, прозорої нормативної бази, що регулює всі аспекти міського життя

Суперечливість нормативних актів, що регулюють МСБ

Відсутність мотивації для ініціативних, соціальних підприємців

Немає єдиних правил для МСБ.
Відсутність ефективного взаємодії бізнесу і влади

Недосконалість закону, правові колізії через не приведені у відповідність регуляторні акти

Низька активність адвокації.

Недостатня кількість ГО, що займаються антикорупційною діяльністю

Незбалансованість прав та обов'язків, відсутність (неефектівність) механізмів гарантування законних прав та інтересів суб'єктів, які представляють сектор МСБ.

Надмірній ОБСЯГ або нечітке визначення меж повноважень ОРГАНІВ публічної влади відносно суб'єктів господарювання

 недостатнє та нечітке визначення процедур державного регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ, зокрема реєстраційніх та дозвільніх процедур, підстав та порядку здійснення ЗАХОДІВ державного контролю (нагляду)

1
Обмеженість дієвіх ЗАСОБІВ юридичного захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.

Декларатівність та неефектівність правових норм відносно юридичної відповідальності ОРГАНІВ публічної влади та їх посадових осіб.

2
Поширення корупції в органах публічної влади.

Відсутність яскравого інформаційного потоку про корупцію (напр., Періодичне видання, ТВ-програма, сайт про корупціонерів).

3
Предствники МСБ діють розрізнено та вірішують свои проблеми локально, займають пасивні позиції у вірішені проблем на загальнодержавному рівні

МСБ не мають представників та захисників їх прав та законних інтересів на загальнодержавних та місцевому рівнях

4
Відсутність культу
підприємництва

У країні багато секторів з гідним рівнем оплати праці, навіть якщо починати з абсолютно базових знань.

5
Відсутність ефективного законодавства, чітко регламентуючого цивільний контроль

Відсутність ефективної самоорганізації громадських інститутів.

6
Відсутність розуміння, що є подякою, а що - хабарем
 

Відсутність законодавства про провокацію хабара.

Немає секретів для успіху. Це результат підготовки та напруженої роботи.

Є запитання?Консультація +38 095 939 77 33