Loading...
Телефон: +38 095 939 77 33
вул. Ярослава Мудрого, 12-14, офіс 16
business100.ks.ua@gmail.com
Консалтинг
Як себе поводити під час перевірок?

Як себе поводити під час перевірок?

09-08-2017 16:16

Технологічна карта створена в рамках проекту «Advocacy open space» Бізнес-асоціацією "Ми-Херсонці" – учасника партнерської мережі Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні", яку виконує Фонд Східна Європа.

 

З огляду на наслідки проведених перевірок та розміри донарахувань найбільш актуальними у 2017 році є питання перевірок

-  Державною фіскальною службою України

- Держпраці України

 

Аби перевірка не завдала матеріальних та моральних збитків – потрібно готуватися заздалегідь. Від підготовки  залежить тривалість, доскіпливість, а часто і її результати.

 

Етапи підготовки:

 1. Завести Журнал реєстрації перевірок. Пропонувати перевіряючим записуватися у Журнал (зобов’язані це робити на Вашу вимогу).
 2. Підготувати Бланки протоколу офіційного візиту
 3. Зробити підшивку необхідних нормативних актів,
 4. Зробити Довідник телефонів на випадок виникнення екстремальних ситуацій (на столі у кожного працівника)
 5. Визначити особу/осіб, уповноважених проводити переговори із перевіряючими. Максимально досвідчені та підготовлені особи (юрист, бухгалтер).

 (бажано забезпечити якомога меншу кількість працівників підприємства, які контактують з перевіряючими)

 1. Розробити Правила поведінки під час перевірки для працівників

6.1. Для усіх (відповідно до ст. 63 Конституції України є право зберігати мовчання – працівники не зобов’язані давати пояснення в ході перевірки проведенні слідчих дій)

6.2. Для матеріально відповідальних осіб: бухгалтерів, касирів, товарознавців тощо

 1. Забезпечити активне знання правил (екзамен на знання, періодичне підтвердження знання)

 

Алгоритм поведінки при перевірки:

 1. Перевірка службових посвідчень осіб, що з’явились на перевірку (вони повинні бути зазначені в направленні на проведення перевірки).
 2. Інформування керівництва, юриста або іншої уповноваженої особи підприємства
 3. Вивчення документів, наявність яких дозволяє приступити до перевірки: направлення на перевірку та наказ на проведення перевірки.

Ці документи  підтверджують мету візиту. В залежності від мети візиту визначається тактика поведінки.

3.1. Направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються:

- Дата видачі,

- Найменування контролюючого органу,

- Реквізити наказу про проведення відповідної перевірки

- Найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться,

- Мета

- Вид (документальна планова/позапланова або фактична),

- Підстави,

- Дата початку та тривалість перевірки,

- Посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.

Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу;

3.2. Копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються:

- Дата видачі,

- Найменування контролюючого органу,

- Найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об’єкта, перевірка якого проводиться,

- Мета,

- Вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка),

- Підстави для проведення перевірки (визначені Кодексом),

- Дата початку і тривалість перевірки,

- Період діяльності, який буде перевірятися.

Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу;

 

Якщо у наказі та направлені зазначена позапланова перевірка необхідно з’ясувати підстави для такої перевірки, предмет та строки проведення перевірки.

Перелік підстав для проведення перевірки:

Для проведення позапланової документальної перевірки - ст. 78 Податкового Кодексу.

Для проведення фактичних перевірок - ст. 80 Податкового Кодексу України.

Пам’ятайте! Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під підпис, або направлено рекомендованим листом з повідомленням копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки у разі, якщо питання що є предметом перевірки були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

 

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених Податковим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вищезазначених вимог є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

 

Виконувати законні вимоги перевіряючих.

Надавати в повному обсягу тільки ті документи та інформацію, які відносяться до предмета перевірки. Документи для перевірки потрібно надавати дозовано з відповідною письмовою фіксацією (акт приймання-передачі, опис, супровідний лист тощо).

 

У випадку виявлення порушень законодавства складається акт про результати перевірки.

Не підписання акту не є належним способом захисту.

Радимо підписувати акт перевірки із зауваженнями: «з порушеннями в акті не згоден, заперечення будуть надані додатково».

 

Відповідно до п. 86.7 ст. 86 Податкового Кодексу якщо  платник податків незгоден з висновками/фактами/даними перевірки - має право подати заперечення та/або додаткові документи до контролюючого органу протягом п’яти робочих днів після отримання акта (довідки). Такі заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днів – після чого надсилається відповідь. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень (потрібно зазначити у запереченнях).

 

Рішення про визначення грошових зобов'язань

Приймається керівником (уповноваженою особою) контролюючого органу з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). протягом десяти робочих днів з дня вручення платнику податків (його представнику) акта перевірки.

Порядок вручення у ст. 58  Податкового Кодексу. У разі наявності до акта перевірки та/або додаткових документів, поданих у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 Кодексу, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду.

- Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

- Податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене платником податків протягом 10-ти днів з дня його отримання в адміністративному порядку до ДФС України або у судовому порядку до Херсонського окружного адміністративного суду.

 

Держконтроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань і невиїзних інспектувань інспекторами праці:

 1. Держпраці та її територіальних органів;
 2. Виконавчих органів місцевих рад (питання своєчасності та повного обсягу з/п, додержання гарантій, оформлення трудових відносин)

 

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

 1. Під час проведення інспекційних відвідувань із питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав,самостійно та в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, у яких використовується наймана праця;
 2. Ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства й отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 3. Наодинці або в присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 4. За наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 5. Щодо предмета інспекційного відвідування;
 6. Фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 7. Отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів і/або їх копій чи витягів із документів, пояснень, доступу до приміщень, організації робочого місця, унесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

 

Під час проведення інспекційного відвідування суб’єкт господарювання має право:

 1. Перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
 2. Не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

- відсутності службового посвідчення;

- якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;

- якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує встановлені строки;

 1. Подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта чи припису;
 2. Вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до Журналу перевірок об’єкта відвідування перед наданням акта для підпису керівником об’єкта відвідування або його вповноваженим представником;
 3. Перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;
 4. Вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;
 5. Вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;
 6. Оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;
 7. Отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.

Відповідні норми закріплено в Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295.

 

Є запитання?Консультація +38 095 939 77 33