Loading...
Телефон: +38 095 939 77 33
вул. Ярослава Мудрого, 12-14, офіс 16
business100.ks.ua@gmail.com
Консалтинг
Терміни та процедури, зазначені у Порядку розміщення тимчасових споруд

Терміни та процедури, зазначені у Порядку розміщення тимчасових споруд

09-08-2017 13:53

Технологічна карта створена в рамках проекту «Advocacy open space» Бізнес-асоціації "Ми-Херсонці" – учасника партнерської мережі Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні", яку виконує Фонд Східна Європа.

 

Терміни та процедури, зазначені у Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

Тимчасова   споруда  - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може  бути  розміщене торговельне  обладнання,  низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші  пристрої  для  сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

Стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.;

Типові ТС - види ТС, виконані за проектами  повторного використання.

Група ТС (не  більше  п'яти) - єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення  (на  топографо-геодезичній основі М 1:500).

Порядок отримання паспорту прив'язки ТС (підстава для розміщення ТС)

  1. Перша заява

Замовник звертається до відповідного виконавчого органу міської ради із:

Заявою (у довільній формі про можливість розміщення ТС).

Графічними матеріалами із зазначенням бажаного місця розташування ТС (у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

 Реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Строк розгляду: ____ ?

 

  1. Погодження із міською схемою ТС (якщо є комплексна схема)

Якщо у місті є комплексна схема розміщення ТС потрібно узгодити відповідність намірів місця  розташування із відповідним органом з питань містобудування та архітектури (заява)

Строк розгляду: 10 днів

 

  1. Оформлення паспорта прив’язки

Звертається до органу з питань містобудування та архітектури із:

Додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС

Схемою розміщення ТС (додаток 1);

Ескізами фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має  ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1);

Схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону  України  «Про  благоустрій населених пунктів України» ( 2807-15 );

Технічними умовами щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Строк розгляду: 10 днів

При  оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, непередбачених законом та цим Порядком

 

  1. Отримання паспорту прив'язки

Паспорт включає:

Схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500,

Схему благоустрою прилеглої території;

Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

Технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС ( від балансоутримувача мереж);

Реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

 

 

Паспорт:

- Підписується керівником/заст. органу  з питань містобудування та архітектури.

- Видається на безоплатній основі.

- Виготовляється у двох примірниках (один у замовника, другий в органі з питань містобудування та архітектури).

- Відомості паспорта прив'язки ( стаціонарних ТС) вносяться органом з питань містобудування та архітектури інформаційну базу містобудівного кадастру.

  1. Встановлення ТС

- Здійснюється відповідно до паспорта прив'язки із виконанням усіх робот із благоустрою

- Після розміщення подати до виконавчого органу заяву (форма дод 2) щодо виконання вимог паспорта прив'язки

 

  1. Продовження строку дії паспорта прив'язки

Здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки органом з питань містобудування та архітектури.

У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк

 

У разі проведення балансоутримувачем планових/аварійнихремонтних робіт

Власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС

 

Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за умов:

Недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

Невстановлення ТС  протягом  6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

Надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

 

ТС підлягає демонтажу у разі:

- Закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки,

- Самовільного  встановлення  ТС.

 

 

Перелік нормативних документів, які регулюють порядок встановлених тимчасових споруд та інших елементів благоустрою на території міста Херсона

На всеукраїнському рівні:

Цивільний, Земельний кодекс України,

Закони України:

«Про регулювання містобудівної діяльності»;

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

«Про благоустрій населених пунктів»;

«Про державний контроль за використанням та охороною земель»;

«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.05.1995 № 21 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту»

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 №219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення»,

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Про перелік адміністративних послуг»

 

На місцевому рівні:

Рішення ХМР від 31.05.2011 №221 «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні»,

Рішення ХМР від 30.11.2012 №886 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Херсоні». Визнано незаконним та скасовано.

Рішення виконавчого комітету ХМР від 07.04.2015 №121 «Про організацію роботи сезонних літніх майданчиків на території м.Херсона» (із змінами згідно рішення виконавчого комітету ХМР від 19.06.2015 № 247)

Рішення ХМР від 07.07.2016 №291 про призупинення розгляду питань, пов’язаних із розміщенням нових тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

 

Є запитання?Консультація +38 095 939 77 33