Loading...
Телефон: +38 095 939 77 33
вул. Ярослава Мудрого, 12-14, офіс 16
business100.ks.ua@gmail.com
Консалтинг
Правила розміщення та експлуатації зовнішньої реклами та інформації в м. Херсоні (ч.3/1)

Правила розміщення та експлуатації зовнішньої реклами та інформації в м. Херсоні (ч.3/1)

14-08-2017 14:51

Технологічна карта створена в рамках проекту «Advocacy open space» Бізнес-асоціації "Ми-Херсонці" – учасника партнерської мережі Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні", яку виконує Фонд Східна Європа.

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ В МІСТІ ХЕРСОНІ

(Правила затверджені Рішенням виконавчого комітету міської ради 20.10.2015 № 369)

 

Частина ІІІ

ПЛАТЕЖІ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ, ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ОБ’ЄКТІВ (КОНСТРУКЦІЙ), ОБЛІК, ЗБЕРІГАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОНТОВАНИХРЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ


Акт проведення демонтажу

Про проведений демонтаж РЗ працівниками Робочого органу та іншими особами, присутніми при його проведенні, складається та підписується акт проведення демонтажу РЗ. До акта в обов’язковому порядку додається фотофіксація місця розташування РЗ до і після демонтажу. Акт проведення демонтажу складається в 3-х (у разі необхідності – і більше) примірниках, один з яких залишається в Робочого органу, другий передається власнику демонтованої РЗ одразу після складення такого акта у випадку його присутності, третій – представникові Державтоінспекції (за згодою) . У разі відсутності власника РЗ або його відмови від підписання акта демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, другий примірник акта Робочий орган у двадцятиденний термін надсилає поштою рекомендованим листом за місцезнаходженням власника (якщо встановлено його місцезнаходження). 

 

Після проведення демонтажускладається наступний комплект документів: 

- Акт виконаних робіт із демонтажу РЗ, із зазначенням характеру робіт та їх вартості, що підписується Робочим органом (замовником) та організацією або особою (виконавцем), які здійснили демонтаж.

 -  Калькуляція вартості витрат за виконані роботи з демонтажу.

 

Відшкодування витрат Робочому органу, який організував демонтаж або самостійно провадив демонтаж РЗ, покладається на власника (законного користувача) демонтованого РЗ на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт із демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку в п’ятиденний термін із дати демонтажу. 

 

Власник РЗ може повернути собі демонтовані конструкції після звернення до Робочого органу на підставі таких документів: - Заяви на ім'я керівника Робочого органу про повернення демонтованого РЗ.- Документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований РЗ. - Документа, що підтверджує оплату витрат Робочого органу, пов'язаних із демонтажем РЗ, транспортуванням та їх зберіганням. У разі неможливості встановити власника РЗ, він демонтується Робочим органом самостійно за рішенням виконкому.

 

Демонтаж РЗ не здійснюється, якщовласником або його законним користувачем повністю виконано вимоги, висунуті Робочим органом.

 

Демонтаж вивісок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

 - невідповідності розміщення вивіски з порушенням вимог щодо її розміщення, наданих у визначенні, та архітектурних вимог, державних норм, стандартів і правил, санітарних норм, порушення благоустрою території.

 

Розміщені вивіски підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені. 

 

ОБЛІК, ЗБЕРІГАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОНТОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

 

Безхазяйна річ – річ, яка не має власника або власник якої невідомий. Не може бути визнана безхазяйною річ, власник якої відомий, але в цей час невідомо, де він знаходиться, а також річ, якою користуються члени сім`ї, родичі власника чи якою управляють інші особи за дорученням власника. Демонтований РЗ передається на тимчасове зберігання відповідній організації, в спеціально відведене для цього місце (сховища, склади, штрафні майданчики тощо), на підставі договору та акта прийняття-передачі, із зазначенням переліку РЗ та їх характеристик.Порядок набуття права на РЗ, як на безхазяйну річ, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.


КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ

 

Контроль за дотриманням Правил здійснює

- в межах повноважень Робочий орган;

- інспекція у справах захисту прав споживачів Херсонської області;- а також інші органи (організації) згідно із законодавством України, у межах своєї компетенції. 

 

Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

 Виконати роботи з установлення РЗ без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення розповсюджувач РЗ зобов’язаний їх відновити після встановлення РЗ протягом п’яти днів. При неможливості відновити озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний сплатити протягом семи днів його відновлювальну вартість. 

Забезпечити відповідність РЗ проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарним нормам. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають із його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації РЗ. 

Після демонтажу РЗ розповсюджувач протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, протягом семи днів, відповідно до норм Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

 

У разі порушення вимог цих Правил, керівник Робочого органу або уповноважені ним особи звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін. У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, уповноважені особи та/або Робочий орган на спільній перевірці складають протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за виявленими порушеннями або вживають інших заходів, передбачених чинним законодавством та Правилами. А також, відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу», письмово інформують про порушення уповноважені органи для вирішення питань згідно з повноваженнями.При порушенні норм законодавства України про рекламу (Закон України «Про рекламу», Типових правил, даних Правил, Концепції тощо) Робочий орган має право оголосити (висвітлити) порушення стосовно РЗ  та/або порушника (боржника) в засобах масової інформації та в інший спосіб, що не суперечить законодавству України.У разі порушення порядку видачі Дозволу, особи, відповідальні за його видачу, несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Питання, не врегульовані Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Херсонської міської ради та її виконавчого органу. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються в установленому законом порядку. 

Є запитання?Консультація +38 095 939 77 33