Loading...
Телефон: +38 095 939 77 33
вул. Ярослава Мудрого, 12-14, офіс 16
business100.ks.ua@gmail.com
Консалтинг
Правила розміщення та експлуатації зовнішньої реклами та інформації в м. Херсоні (ч.3)

Правила розміщення та експлуатації зовнішньої реклами та інформації в м. Херсоні (ч.3)

14-08-2017 14:42

Технологічна карта створена в рамках проекту «Advocacy open space» Бізнес-асоціації "Ми-Херсонці" – учасника партнерської мережі Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні", яку виконує Фонд Східна Європа.

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ІНФОРМАЦІЇ В МІСТІ ХЕРСОНІ 

(Правила затверджені Рішенням виконавчого комітету міської ради 20.10.2015  № 369)

 

Частина ІІІ

ПЛАТЕЖІ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ, ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ОБ’ЄКТІВ (КОНСТРУКЦІЙ), ОБЛІК, ЗБЕРІГАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОНТОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ


ПЛАТЕЖІ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування РЗ здійснюється на підставі Договору, укладеного Робочим органом та розповсюджувачем, відповідно до затверджених тарифів і коефіцієнтів, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою). Плата за видачу, переоформлення та надання дубліката Дозволів не справляється. Плата за користування місцем справляється з дня укладення Договору. Відсутність РЗ на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем. На час отримання рішення про встановлення пріоритету заявника, якщо об’єкт зовнішньої реклами розміщений, плата за Договором справляється у 100% розмірі та 25%, відповідно Правил.

Плата не нараховується за письмовою заявою у разі нерозміщення РЗ через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо) на відкритих майданчиках з організаторів таких акцій плата стягується в залежності від кількості днів такого заходу. 

 

 ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

 

Розповсюджувачі зовнішньої реклами, за необхідності, за дорученням Робочого органу, можуть розміщувати на власних РЗ соціальну та святкову рекламу (інформацію), термін розміщення якої не менше 10 днів.

Знижка за розміщення соціальної рекламиможе не надаватися у разі існування:

- заборгованості суб’єкта господарювання перед Робочим органом за всіма видами оплати (за тимчасове користування місцями за існуючим договором, зі сплати штрафних санкцій за несвоєчасну оплату тимчасового користування місцями за існуючим договором, за самовільне встановлення РЗ);

- самовільно розташованих РЗ по місту.

Пропозиції щодо кількості місць та сюжетів соціальної реклами, інформації до державних та міських свят, інформації виконкому подають до Робочого органу.

На час розміщення соціальної реклами, інформації виконкому, а також інформації до державних та міських свят, до розповсюджувачів цієї реклами на відповідні місця застосовується знижка 100 відсотків від суми оплати площини, на якій розміщувалася соціальна реклама, за результатами обстежень Робочим органом місць розміщення РЗ, за наявності листа та фотозвіту від розповсюджувача соціальної реклами. У разі розміщення соціальної реклами на рекламних засобах типу скрол, призматрон (тобто на РЗ, що має більше ніж одну площину), при здійсненні розрахунку сума знижки ділиться на кількість площин фактично розміщеної соціальної реклами.

 

ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ ОБ’ЄКТІВ (КОНСТРУКЦІЙ)

Порядок монтажу 

Виданий у встановленому порядку Дозвіл є підставою для розміщення РЗ та виконання робіт щодо його монтажу. 

Перед проведенням робіт, пов’язаних із: 

- розриттям ґрунту (земельних робіт) при встановленні наземних РЗ, необхідно інформувати Інспекцію з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона міської ради;

- розміщенням на фасаді (стіні) будівлі, здійснюється після отримання технічних умов.

Після розташування РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати Робочому органу фотокартку місця розташування РЗ (розміром не менш як 6 х 9 см).Робочий орган у Дозвіл вносить відмітку про введення в експлуатацію РЗ, що посвідчується підписом уповноваженої особи (Робочим органом) та скріплюється печаткою. У випадку виявлення невідповідності місця встановлення або форми РЗ з погодженою проектною документацію, Робочий орган готує проект рішення виконкому про анулювання (скасування) Дозволу.  

 

Вивіски:-

повинні розташовуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розташовуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв.м.

Забороняється вимагати будь-які документи для розміщення вивісок, не передбачені законодавством.

 

Порядок демонтажу

 

Після закінчення терміну дії Дозволу, в тижневий термін розповсюджувач  повинен самостійно демонтовувати РЗ та відновити попередній стан місця.

 

Демонтажу підлягають РЗ, установлені з порушеннями Правил, згідно з актами перевірки (обстеження), приписами Робочого органу на підставі рішень виконкому про демонтаж. 

 

До них належать:

 

Самовільно встановлені конструкції: 

а) власника яких установити неможливо, в тому числі у випадку відсутності маркування на РЗ; 

б) власник яких виявлений, але припису стосовно демонтажу не виконав.

 

РЗ, встановлені з порушеннями Правил та законодавства України про рекламу, та невиконані (несвоєчасно виконані) вимоги припису про усунення (недоліків) щодо:

а) розміщення після закінчення строку дії Дозволів, Договорів;

б) встановлення у невідповідності до технічних характеристик та місця, згідно з виданим Дозволом;

в) розміщення в період отримання рішення про встановлення пріоритету та Дозволу;

г) неналежного естетичного, санітарного стану прилеглої території та технічного стану РЗ;

д) недотримання принципів (вимог), передбачених розділом 5 Правил.РЗ, що створюють у разі їх неналежної експлуатації аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб. РЗ, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги з порушенням вимог Закону України «Про автомобільні дороги» та інших нормативно-правових актів, за погодженням з відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України. 

 

ПОРЯДОК.

 Робочий орган виявляє РЗ, установлені з порушеннями, та надає (надсилає) припис щодо їх усунення та/або демонтажу РЗ, з указанням терміну демонтажу.Демонтаж РЗ повинен бути проведений власниками (законними користувачами) РЗ самостійно за власний рахунок. У разі невиконання самостійного демонтажу, Робочий орган, за наявності рішення виконкому, має право провести демонтаж та/або відповідна організація на замовлення Робочого органу за договором, із подальшим стягненням затрачених коштів за виконані роботи з власника РЗ. У випадку допущення порушень, демонтаж РЗ повинен бути проведений у термін, указаний у приписі Робочого органу. 

Приписи з відповідними вимогами:

- готуються у письмовій формі Робочим органом;

- направляються поштою з повідомленням розповсюджувачу зовнішньої реклами. Інформація про направлені приписи реєструється в інформаційній базі даних Робочого органу. 

У разі виконання власником (законним користувачем) у зазначений у приписі термін вимог про усунення порушень Правил, він повинен привести прилеглу територію в належний первинний стан та в обов’язковому порядку направити до Робочого органу повідомлення про виконання вимог припису (в письмовій формі) та фотофіксацію місця до і після демонтажу. 

 

Контроль за виконанням вимог припису здійснює Робочий орган. 

Демонтаж РЗ може здійснюватися без попереднього надсилання припису у випадках: 

- власника яких установити неможливо, в тому числі у випадку відсутності маркування на РЗ;

- що створюють у разі їх неналежної експлуатації аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

При встановленні фактів РЗ, що створюють у разі їх неналежної експлуатації аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб, складається відповідний акт за участі представників Робочого органу, власника місця, відділу з питань цивільного захисту м. Херсона міської ради та правоохоронних органів (за згодою). 

Демонтаж РЗ проводиться Робочим органом за попередньо укладеним договором з підрядною організацією, яка безпосередньо займається демонтажем, на підставі рішення виконкому. У разі необхідності, під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник РЗ, представник ВДАІ, представники служби, що експлуатує інженерні мережі. 

 

 

Є запитання?Консультація +38 095 939 77 33